Vi vil inspirere mennesker til at gøre en forskel
- I deres eget liv og for andre.

Vi vokser ved at hjælpe andre.

En sådan virksomhedsfilosofi har siden 2004, været forankret i Charity Guards's vejledende principper og nøgleværdier. Vi samarbejder derfor med velgørenheds- organisationer i Danmark, og hjælper med at hverve flere medlemmer, og derved flere stemmer og flere ressourcer til mennesker, dyr og natur der har brug for hjælp og støtte.

Vores handlinger er i alle henseender forankret i vores nøgleværdier, der understreger vores professionelle standarder, praksis og behandling af hinanden. Samtidig har vi nogle vejledende principper - det, vi tror på - , som vi orienterer os efter i livet.

Der er tre nøgleværdier, der udgør kernestyrkerne hos Charity Guard.

Vores mission.

Charity Guard styrker godgørende organisationers arbejde, og inspirerer mennesker til at gøre en forskel. Igennem best- in-class fundraising arbejder vi, til fordel for udsatte og sårbare mennesker, dyr og natur.

Vores vision.

Charity Guard ønsker at være godgørende organisationers foretrukne fundraisingpartner, og Europas mest attraktive brand blandt mennesker, der som os, er opsat på at gøre verden til et bedre sted. Vi vil konstant udfordre branchens standarder for gode resultater.

For planeten, for dyrene, for alle mennesker.

Vores kerneværdier.

E
K
O

Etik.

God etik er for os at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. Som fundraisere og som virksomhed optræder vi som repræsentanter for vigtige sager og organisationer. Derfor varetages den individuelle kommunikation på en ansvarsfuld og velovervejet måde. Vores etiske ansvar efterleves bl.a. ved at tage udgangspunkt i ISOBRO’s retningslinjer samt gældende GDPR lovgivning. Medarbejderne må ikke deltage i adfærd eller aktivitet, der kan give anledning til spørgsmål ift. virksomhedens ærlighed, upartiskhed eller omdømme, eller på anden måde forårsage forlegenhed for virksomheden eller dens kunder. Vi tror på at ærlighed, tagen ejerskab, fairness, troværdighed, og integritet leder os til at gøre det rigtige for mennesker og den verden vi alle deler.

Kompetence.

Charity Guard´s styrke kommer fra de talentfulde mennesker, der udgør vores virksomhed. Ved at samarbejde og dele vores viden med hinanden på tværs af afdelinger, gør vi vores firma endnu stærkere. Kompetente medarbejdere er motiverede medarbejdere. Opnåelsen af gode resultater og kvalitet sker med fokus på høj faglighed, koordinering og løbende kompetencemæssig opgradering af den enkelte medarbejder. Samtidig holder vi os orienteret om udviklingen indenfor fundraising samt udviklingen af nye metodikker og teknologi. Charity Guard er et meget større selskab i dag, end vi var i de første år. Med denne øgede størrelse følger også den udfordring at handle i tide. Vi skal undgå bureaukratiske forsinkelser. Derfor er vi hele tiden på udkig efter måder at forbedre vores viden og virksomhed på, - vores produkter, vores kompetencer - og de sager, vi kæmper og arbejder for.

Omhu.

Hos Charity Guard betragter vi hver enkelt af os som personligt ansvarlige for de høje standarder vi har for vores arbejde - både ift. resultater og selve udførelsen af opgaver. Vi ønsker, at alle, der kommer i kontakt med os skal vide, at vi gør tingene på den rigtige måde hos Charity Guard. Vi tager ingen hurtige genveje. Når vi foretager interne beslutninger, spørger vi altid os selv, - "hvordan vil det påvirke vores kunder?". Vi stræber efter gennemsigtighed og åben kommunikation, og arbejder hårdt på at vores forretningsprocesser og produkter afspejler vores team. Et team, som har stor omhu med selv de mindste detaljer i processerne. Charity Guard leverer ikke hyldevarer, men er en betroet samarbejdspartner fordi vi i høj grad værner om kvaliteten af vores arbejde, og er omhyggelige i vores eksekvering og koordinering.

Fundraising betyder at alle kan være superhelte.

At bevæge folk til handling.

De mennesker der er mest betydningsfulde, bruger deres tid på at inspirere og påvirke mennesker - frem for blot at forsøge at imponere dem.
Den amerikanske politiker Aldai Stephenson, kendt for sin talekunst, pakkede dette koncept ud ved at sammenligne to gamle filosoffer:

“Do you remember that in classical times when Cicero had finished speaking, the people said, ‘How well he spoke’ but when Demosthenes had finished speaking, they said, ‘Let us march.’”

Begge var gode talere, men Demosthenes bevægede folk til handling. Hvis slutresultatet af dit arbejde, dit lederskab og dit liv kun er bifald, kan du have succes, men du vil ikke have betydning. Sand betydning og indflydelse er, når dit lederskab og dit eksempel får andre til at realisere deres fulde potentiale og gøre en forskel, for planeten, for dyrene, og for mennesker.

Det er derfor, vi fokuserer på motivation ved Charity Guard. Succes for vores virksomhed er ikke at høre folk sige, at vi er gode. Succes for os er at tjene og udstyre velgørende organisationer til at nå deres mål og gøre en forskel i verden.

Det vi tror på.

Værdierne for Charity Guards ansatte afspejler yderligere en række vejledende principper for god fundraising under nøgleordene:

★ AUTENTICITET  ★
★ RUMMELIGHED  ★
★  INDFLYDELSESRIG  ★
★  KYNDIGE  ★
★  REVOLUTIONÆRE ★

Vores kultur.

Vi værdsætter de færdigheder, styrker og perspektiver, der udspringer af vores mangfoldige team. Vi vil fremme en deltagerorienteret arbejdsplads, der kræver, at folk deltager og involverer sig i beslutninger om deres arbejde, og vi vil fremme vores fælles forretningsmæssige målsætninger. Vi behandler hinanden med retfærdighed, respekt og værdighed, der tilbyder lige muligheder for alle individer. Intimidering, chikane eller diskrimination baseret på race, køn, alder, hudfarve, religion, national oprindelse, seksuel orientering eller handicap ikke tåles. Vi værdsætter individuelle forskelle og tilskynder forskellige perspektiver og idéer. Vi værdsætter forståelse af at inklusion og mangfoldighed er styrker der løfter vores fulde potentiale, og hjælper os med at nå vores mål. Vi tager personligt ansvar for individuel og organisatorisk succes, men erkender samtidig værdien af, at hver af os bidrager.

Er du vores næste
fundraiser?

Lad os hjælpe dig med din
fundraising!

Vi vil inspirere mennesker til at gøre en forskel
- I deres eget liv og for andre.

En sådan virksomhedsfilosofi har siden 2004, været forankret i Charity Guards's vejledende principper og nøgleværdier. Vi samarbejder derfor med velgørenheds- organisationer i Danmark, og hjælper med at hverve flere medlemmer, og derved flere stemmer og flere ressourcer til mennesker, dyr og natur der har brug for hjælp og støtte.

Vores handlinger er i alle henseender forankret i vores nøgleværdier, der understreger vores professionelle standarder, praksis og behandling af hinanden. Samtidig har vi nogle vejledende principper - det, vi tror på - , som vi orienterer os efter i livet.

Der er tre nøgleværdier, der udgør kernestyrkerne hos Charity Guard.

Vores mission.

Charity Guard styrker godgørende organisationers arbejde, og inspirerer mennesker til at gøre en forskel. Igennem best- in-class fundraising arbejder vi, til fordel for udsatte og sårbare mennesker, dyr og natur.

Vores vision.

Charity Guard ønsker at være godgørende organisationers foretrukne fundraisingpartner, og Europas mest attraktive brand blandt mennesker, der som os, er opsat på at gøre verden til et bedre sted. Vi vil konstant udfordre branchens standarder for gode resultater.

For planeten, for dyrene, for alle mennesker.

Vores kerneværdier.

EKO

Etik

God etik er for os at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. Som fundraisere og som virksomhed optræder vi som repræsentanter for vigtige sager og organisationer. Derfor varetages den individuelle kommunikation på en ansvarsfuld og velovervejet måde. Vores etiske ansvar efterleves bl.a. ved at tage udgangspunkt i ISOBRO’s retningslinjer samt gældende GDPR lovgivning. Medarbejderne må ikke deltage i adfærd eller aktivitet, der kan give anledning til spørgsmål ift. virksomhedens ærlighed, upartiskhed eller omdømme, eller på anden måde forårsage forlegenhed for virksomheden eller dens kunder. Vi tror på at ærlighed, tagen ejerskab, fairness, troværdighed, og integritet leder os til at gøre det rigtige for mennesker og den verden vi alle deler.

Kompetence

Charity Guard´s styrke kommer fra de talentfulde mennesker, der udgør vores virksomhed. Ved at samarbejde og dele vores viden med hinanden på tværs af afdelinger, gør vi vores firma endnu stærkere. Kompetente medarbejdere er motiverede medarbejdere. Opnåelsen af gode resultater og kvalitet sker med fokus på høj faglighed, koordinering og løbende kompetencemæssig opgradering af den enkelte medarbejder. Samtidig holder vi os orienteret om udviklingen indenfor fundraising samt udviklingen af nye metodikker og teknologi. Charity Guard er et meget større selskab i dag, end vi var i de første år. Med denne øgede størrelse følger også den udfordring at handle i tide. Vi skal undgå bureaukratiske forsinkelser. Derfor er vi hele tiden på udkig efter måder at forbedre vores viden og virksomhed på, - vores produkter, vores kompetencer - og de sager, vi kæmper og arbejder for.

Omhu

Hos Charity Guard betragter vi hver enkelt af os som personligt ansvarlige for de høje standarder vi har for vores arbejde - både ift. resultater og selve udførelsen af opgaver. Vi ønsker, at alle, der kommer i kontakt med os skal vide, at vi gør tingene på den rigtige måde hos Charity Guard. Vi tager ingen hurtige genveje. Når vi foretager interne beslutninger, spørger vi altid os selv, - "hvordan vil det påvirke vores kunder?". Vi stræber efter gennemsigtighed og åben kommunikation, og arbejder hårdt på at vores forretningsprocesser og produkter afspejler vores team. Et team, som har stor omhu med selv de mindste detaljer i processerne. Charity Guard leverer ikke hyldevarer, men er en betroet samarbejdspartner fordi vi i høj grad værner om kvaliteten af vores arbejde, og er omhyggelige i vores eksekvering og koordinering.

Fundraising betyder at alle kan være superhelte.

At bevæge folk til handling.

De mennesker der er mest betydningsfulde, bruger deres tid på at inspirere og påvirke mennesker - frem for blot at forsøge at imponere dem.
Den amerikanske politiker Aldai Stephenson, kendt for sin talekunst, pakkede dette koncept ud ved at sammenligne to gamle filosoffer:

“Do you remember that in classical times when Cicero had finished speaking, the people said, ‘How well he spoke’ but when Demosthenes had finished speaking, they said, ‘Let us march.’”

Begge var gode talere, men Demosthenes bevægede folk til handling. Hvis slutresultatet af dit arbejde, dit lederskab og dit liv kun er bifald, kan du have succes, men du vil ikke have betydning. Sand betydning og indflydelse er, når dit lederskab og dit eksempel får andre til at realisere deres fulde potentiale og gøre en forskel, for planeten, for dyrene, og for mennesker.

Det er derfor, vi fokuserer på motivation ved Charity Guard. Succes for vores virksomhed er ikke at høre folk sige, at vi er gode. Succes for os er at tjene og udstyre velgørende organisationer til at nå deres mål og gøre en forskel i verden.

Det vi tror på.

Værdierne for Charity Guards ansatte afspejler yderligere en række vejledende principper for god fundraising under nøgleordene:

★ AUTENTICITET  ★
★ RUMMELIGHED  ★
★  INDFLYDELSESRIG  ★
★  KYNDIGE  ★
★  REVOLUTIONÆRE ★

Vores kultur.

Vi værdsætter de færdigheder, styrker og perspektiver, der udspringer af vores mangfoldige team. Vi vil fremme en deltagerorienteret arbejdsplads, der kræver, at folk deltager og involverer sig i beslutninger om deres arbejde, og vi vil fremme vores fælles forretningsmæssige målsætninger. Vi behandler hinanden med retfærdighed, respekt og værdighed, der tilbyder lige muligheder for alle individer. Intimidering, chikane eller diskrimination baseret på race, køn, alder, hudfarve, religion, national oprindelse, seksuel orientering eller handicap ikke tåles. Vi værdsætter individuelle forskelle og tilskynder forskellige perspektiver og idéer. Vi værdsætter forståelse af at inklusion og mangfoldighed er styrker der løfter vores fulde potentiale, og hjælper os med at nå vores mål. Vi tager personligt ansvar for individuel og organisatorisk succes, men erkender samtidig værdien af, at hver af os bidrager.

Er du vores næste
fundraiser?

Lad os hjælpe dig med din
fundraising!